Türkçe

Sosyal Ağ Sendikacılığı

SNU hakkında

Sosyal Ağ Sendikacılık blogu sadece P2P ağ teknolojileri ve Web 2.0 olarak adlandırılan alanlarda yaşanan en son gelişmeleri inceleyerek, bu teknik gelişmelerin yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde sendikalar ve  genel olarak işçi hareketi üzerinde yaptığı dönüştürücü etkiyi kavramsallaştırmaya ve teorize etmeye yönelik bir çalışma değildir.

Bir yandan sendikalar, emek örgütleri ve öz işçi ögrütlenmeleri içinde ve dışında ortaya çıkan deneyimlere ve uygulamalara yakından bakarak, SNU kavramın geliştirmeye ve tanımlamaya çalışırken, proje aynı zamanda, çevrim içi ve gerçek dünya etkinliklerinde peer-to-peer dağıtımlı sosyal ağ ilkelerini işlevsel ve örgütsel yapısının çekirdeğine alan yeni nesil bir işçi sınıfı örgütlenmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Çalışmanın arkasındaki temel önerme şöyle: İletişim ve medya teknolojisinde 2004 yılından bu yana yaşanan ve daha da hızlanan söz konusu gelişmeler bir yandan geleneksel örgüt yapıları adına çok yüksek bir ağ örgüleme kapasitesi açığa çıkartıyorken, diğer yandan da yatay ve esnek sosyal ağlar şeklinde üzerinden kolektif eylemlilikler için inanılmaz bir örgütlenme kapasitesi yaratmaktadır. 2000’li yıllardan bu yana her ölçekte şaşırtıcı ve çok önemli deneyimler ortaya çıka geliyor. Bu deneyimlede oraya çıkan bilgiye, başarılı ve hatalı yönlere dikkatlice bakarak geleceğin emek örgütlenmeleri için yeni ve daha etkili modeller tasarlamak ve sistematize etmek mümkün. Böylece sadece sayıca büyümek ve gündelik ekonomik mücadeleye daha güçlü odaklanan bir sendikal biçim değil, bu biçimin ötesine geçebilecek ve genel ekonomi politik mücadelede, aynı zamanda daha geniş ittifaklar oluşturabilen ve yeni bir toplumsal yapı inşasını başlatmak için, yeni ekonomik ve politik ve kültürel değerleri aşağıdan yukarıya ve eşitlikçi bir yöntem ile oluşturabilecek bir biçim mümkün olabilir.

Bu anlayışla SNU blogunun amacı, organize rütbe vedosya aktive doğrudan demokrasi bir gerçeklik yapmak vemümkün olduğunca transformatory toplumsal güçler köprüunorganisible uzanarak açısından SNU kavramının potansiyelihakkında daha fazla keşfetmek için.

Biz bu tür kavram ve çaba küresel sendika yeniden canlandırılması sürecine katkıda bulunacağını ve özel kar ve güçiçin açgözlülük pasif bir nesne olarak, yani ‘iş’ emek genelkurtuluşu için daha fazla olabilir umuyoruz.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s