Production of the revolutionary subject and the subject of the revolutionary production

elf

Draft text in-progress (post being updated) 

Production of revolutionary (emancipatory-liberating) subject and subject of revolutionary (emancipatory-liberating) production Continue reading

Advertisement

Open Co-operative Networked Labour Universe accept donations in #Faircoin!

donationENAfter its launch yesterday, on 1 May 2015, we are happy to announce that the Networked Labour University (ProletKult 2.0) and its sister projects; co-operations research unit NetworkedLabour.net (http://www.networkedlabour.net/), Global Networked Labour Union (https://gnunion.wordpress.com/), and Social Network Unionism Project (http://www.snuproject.wordpress.com/) are accepting donations in Faircoin to following wallet address: fSUf2gJmo4G2nr7AwbjWFyXMjDgA5D4o9g

For more information on FairCoin and our sister network Fair.coop’ donation campaign visit: https://fair.coop/faircoop-donates-100-000-faircoins/

[http://www.networkedlabour.net/2015/05/open-co-operative-networked-labour-university-accepts-donations-in-faircoin/]

via Open Co-operative Networked Labour University Accepts donations in #FairCoin ! | Networked Labour.

Global Networked Labour Union | CoopFunding

Together we build a Commons Humanity

Global Networked Labour Union seeks your broadest support for the network of emancipatory projects we have been building in collaboration with others. You can give us an hand in any way that you could. Most preferably by joining your labour, heart and mind with us, so that we would walk together towards a commons humanity in dignity, overcoming all kinds of alienation in and between peoples and societies.

In case you like to support our work financially, the amount you
donate will be used to cover the project related costs. Amount over
due will be shared with and donated to sister communities that are
developing similar projects like ours and working for all of us by
commoning the humanity.

Hackers, makers, workers, farmers, designers, squatters, and all communities GNUnite in stitching One Big Mesh Network for the Emancipation of Labour and the Commons

via Global Networked Labour Union | CoopFunding.

Speech at Franco Berardi’s PhD Defence by Geert Lovink

It has been a special honour and a pleasure for me to act as opponent for Franco Berardi’s PhD defence at Aalto University, School of Arts, Design and Architecture in Helsinki on October 23, 2014. You can read more about the event on the Future Art Base website. A video of the two hour ceremony, which included an introduction to the thesis by Franco Berardi, me reading the text below and a debate between the two of us will become available in a little while. Semiotexte will publish a version of the thesis by the end of 2015. /geert

Being a decade younger, I heard for the first time from him and his activities around 1980, when stories about Radio Alice were spreading throughout Europe. True, the Amsterdam free radio scene, operating out of the squatters movement of the time, had a multitude of local roots but Radio Alice was certainly one of them. The Bologna uprising of 1977, in which Bifo played a crucial role,  predated our most tumultuous year, 1980, and was thus a an important source of inspiration for the revolts in Amsterdam, Zurich and Berlin. What we shared was our common desire to find out what ‘autonomy’ could look like in different parts of Western Europe which lacked any trace of an ‘operaist’ workers movement.

via Geert | Speech at Franco Berardi’s PhD Defence in Helsinki.

Caferağa Solidarity Hosts #Agora99 Pre-meeting 24-26 October in Kadıköy Istanbul

image[scroll for english]

Agora99 İstanbul’da
AVRUPA’DAN YOLDAŞLARI AĞIRLIYORUZ!
Son dönemde Avrupa’da gerçekleşen ayaklanmalar sonrası kurulan Agora99’u 24 ve 25 ekimde Mahalle Evi’nde ağarlıyoruz. İşgal fabrikalarından özyönetim kliniklerine, emek örgütlerinden mega-proje karşıtı hareketlere, mahalle evlerinden feminist örgütlere uzanan esinlendirici bir çeşitliliğe sahip Agora99’un tüm İstanbul forum ve örgütlerine yaptığı çağrıyı dikkatinize sunuyoruz.

24 ve 25 Ekim için Davet

24 Ekim Cuma, 19:00-23:00:
Müşterek Mücadeler için İstanbul’da Uluslar Aşırı Bir Toplantı.
Caferağa Mahalleevi, No 24 (Hacı Şükrü Sokak), 34710 Kadıköy

Harita: https://maps.google.nl/maps?q=hacı+şükrü+sokak+24&oe=UTF-8&hl=en&client=safari&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ei=fVpJVKP7NIbuyQP_iYKQCQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&output=classic&dg=brw

Continue reading

Agora 99 » 24-26 Ekim 2014 İstanbul, Üçüncü Agora99 için Önhazırlık Toplantısı

agora99_officineZ_03112013Mücadelelerden mücadelelere bir çağrı: barınma ve kent hakkı için müşterekler için; güvencesiz emeğe ve neoliberal kentleşmeye, savaş ve devlet militarizmine karşı ve yurttaşlık hakkı ve sığınmacılık özgürlüğü için yerel ve küresel mücadeleleri bağlayabilecek örgüt pratiklerini geliştirelim.

“Üçüncüsü yapılacak Agora99’u 2015’te İstanbul’da düzenleyelim!”

25 Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek ön buluşma için forumlara ve ağlara çağrımızdır.

Dünya, 2011 yılından itibaren, gerçek anlamda ulusları aşan ve küresel ölçeğe erişen bir taban ayaklanmaları dalgasına tanıklık etmiştir. Tunus, Mısır, İzlanda, Yunanistan, İspanya, İsrail, Şili, İngiltere, ABD, Türkiye, Brezilya ve diğer birçok yerde insanlar adaletsizlik ve eşitsizliği protesto etmek ve demokrasi uğruna sokaklara dökülmüştür. Yıllardır süregelen mücadeleler yeni bir görünürlük kazanmış ve yeni hareketler ve mücadeleler vücut bulmuştur.

Yerel ölçekteki çeşitli meselelerin tetiklediği bu ayaklanmalar ilk bakışta birbirinden kopuk ve eşzamanlı olmayan bir niteliğe sahipmiş gibi görünebilir. Ancak, öz-örgütlenme, bağlantı ve yataylık bu ayaklanmaların ortak özelliği olmuştur: hepsi de demokratik karar almanın yeni biçimlerini uyguluyor ve lidersizlik niteliği taşıyor. Hepsi, meclisler, çalışma grupları ve yakınlaşma alanları aracılığıyla örgütleniyor ve sosyal medya zemininde ve çevrimiçi buluşmalarla kitlesel katılıma olanak sağlıyorlar.

Aynı zamanda, yerelliğin ve ulusların ötesine geçerek grupları, hareketleri ve bireyleri bölgesel, ulusal ve enternasyonal düzeyde birbirine yaklaştıran bağlar, ayaklanmaların yayılmasına ve devam etmesine ve dünyanın birçok yerinde, insanlık değerlerine dayalı ağların kurulmasına olanak sağlamıştır. Büyük meclisler öz-düşünme ve fikir teatisi imkânlarını ortaya çıkarmıştır.

Bunlardan biri de Agora99 olmuştur.

via Agora 99 » 24-26 Ekim 2014 İstanbul, Üçüncü Agora99 için Önhazırlık Toplantısı.

Sosyal Ağ Sendikacılığı | Eşitten eşite, ulusötesi, tabandan, öfkeli ve hiper-güçlenmiş bir işçi sınıfı hareketi

Gezi’yi Dünya Devrimsel sürecin Türkiye uğrağı olarak okumalı!

9/11’den beri giderek yükselen huzursuzluk ve öfke dalgası, işgaller ve yağmalar gözlemcilere hem büyük bir krizin hem de ona eşlik edecek devrimsel bir dalganın yaklaştığını haber veriyordu. Hatırlarsanız daha 2000’den önce Pentagon raporlarında ve daha sonra Bush’un meşhur Milli Güvenlik belgesinde de yer almıştı bu öngörüler. Wall Street’in zirvesi Lehman Brothers’ı uçurumun kenarından aşağıya elbirliğiyle iterken, işin renginin değiştiği belli olmuştu. Bu olayı izleyen küresel krizle birlikte Avrupa’da Fransa, Yunanistan, İzlanda, İngiltere ve diğer bir çok ülkede baş gösteren toplumsal patlamalar, daha sonrasında Burma ve Honduras’da yaşanan askeri darbeler, Haiti’deki gibi ABD’nin doğal afeti bile jeo(ekonomi)politik fırsata çevirme girişimleri ve bu arada Wisconsin gibi direnişler ve grevlerin ABD içinde şiddetlenmesi açık sinyalleri ile bir dünya devrimsel dalganın artık yükseldiğini işaret ediyordu.

Bu sinyalleri takip edenler Kuzey Afrika’da ilk önce Tunus hemen arkasından Mısır’da patlak veren olayları doğru algılayabildiler. Zaten bölgede uzun zamandır huzursuzluk, kriz ve açlık kol geziyordu. Tahrir Meydanı işgalini takip eden bir ay içinde neredeyse bütün Kuzey Afrika tutuştu. Bölgenin BOP uygulama alanı olması ve isyanların yayılış hızı herkeste bir şaşkınlık yarattı ve puslu bir ortam doğurdu. Fakat bir iki ay içerisinde kıvılcımların Avrupa’ya da sıçraması; İspanya’nın başkenti Madrid’in Taksimi olan Puerta Del Sol’un 15 Mayıs’da başlayarak 1.5 ay işgal altında tutulması, halk meclislerinin ve işgal çadırlarının yurt dışında okuyan İspanyol öğrenciler ve göçmenler aracılığı ile yayılması ve farklı ülkelerde kurulan yerel ağlar aracılığı ile bunların sürdürülmesi sis perdesini dağıttı. İspanya’da olaylar başladığında kurulan Take The Square ağı ve Democracia Real Ya (DRY – Gerçek Demokrasi Şimdi) ağına bağlı bazı küçük grupların Facebook, IRC (sohbet) ve Mumble üzerinde yürüttükleri örgütlenme, 15 Ekim 2011 için yapılan ve Paris ve Lizbon’da yapılan ulusötesi meclislerde onaylanan Küresel Devrim eylemi çağrısının yayılmasında önemli rol oynadılar. Aynı dönemde New York ve Washington’da da İspanyol öğrencilerin tetiklediği meclisler toplanıyor ve çadırlı işgal denemeleri yapılıyordu. Canada’da yayınlanan Adbuster dergisinin 17 Eylül’de Wall Street’i İşgal Ediyoruz (Occupy Wall Street) çağrısı geldi. New York’da toplanmaya başlayan meclisler ve eylemci ağları bu çağrıya karşılık verdiler. Nihayet uzun ve İsrail, Şili, Yunanistan, İtalya, Hİndistan gibi bir çok ülkede ayaklanmaların yaşandığı sıcak 2011 yazını takiben Eylül ayına kadar uzanan süreçte İspanya, New York ve diğer ülkelerden eylemciler arasında internet üzerinden yoğun ve ağ-örgütlü çalışmalar yürütüldü. Onlarca yaratıcı video ve poster ortaklaşa üretildi ve elden ele gelişerek son halini aldı. İspanyol DRY ağının girişimi ile 15-18 Eylül’de Barcelona’da aralarında Tunus, İtalya, Yunanistan ve diğer ülkelerden gelen eylemcilerin bulunduğu uluslararası bir ‘Hub Toplantısı’ yapıldı. 17 Eylül günü ise Wall Street’i işgal amacı ile başlayan protesto Zucotti Park’ın işgali ile sonuçlandı. Bir hafta içinde polisin aşırı şiddet uyguladığı saldırılar başlayana kadar sadece sosyal medyada infial yaratan bu işgal Eylül sonuna doğru ana akım medyaya da yansımaya başladı. Böylece daha önceden belirlenen tarihi eylem olan 15 Ekim yaklaştıkça halk ve halklar, her yerde işgal çadırları kurmaya, her yeri bir Tahrir, bir Sakarya Komünü’ne çevirmeye hazırlanmıştı bile. ABD içinde Eylül ayının 17’si ile 15 Ekim 2011 arasında çadırlı kent merkezi işgalleri bütün eyaletlere yayılmıştı ve Avrupanın bir çok şehirlerinde de denemeler yapılmaya başlanmıştı. Böylece 15 Ekim 2011, Küresel Devrim günü eylemi, çadırları ve büyük meydan işgallerini gezegen boyutuna taşıdı. Aynı günde 90’ı aşkın ülke ve 1000’i aşkın şehir merkezi benzer şekilde işgal edildi, çadırlar ve halk meclisleri kuruldu.

via Sosyal Ağ Sendikacılığı | Eşitten eşite, ulusötesi, tabandan, öfkeli ve hiper-güçlenmiş bir işçi sınıfı hareketi.

John Holloway: cracking capitalism vs. the state option | ROAR Magazine

Post image for John Holloway: cracking capitalism vs. the state optionWith left parties on the rise in Spain and Greece, John Holloway reflects on his influential 2002 thesis: can we change the world without taking power?

Interview by Amador Fernández-Savater. Translated by Richard Mac Duinnsleibhe and edited by Arianne Sved of Guerrilla Translation.

In 2002, John Holloway published a landmark book: Change the World without Taking Power. Inspired by the ‘¡Ya basta!’ of the Zapatistas, by the movement that emerged in Argentina in 2001/’02, and by the anti-globalization movement, Holloway sets out a hypothesis: it is not the idea of revolution or transformation of the world that has been refuted as a result of the disaster of authoritarian communism, but rather the idea of revolution as the taking of power, and of the party as the political tool par excellence.

Holloway discerns another concept of social change at work in these movements, and generally in every practice—however visible or invisible it may be—where a logic different from that of profit is followed: the logic of cracking capitalism. That is, to create, within the very society that is being rejected, spaces, moments, or areas of activity in which a different world is prefigured. Rebellions in motion. From this perspective, the idea of organization is no longer equivalent to that of the party, but rather entails the question of how the different cracks that unravel the fabric of capitalism can recognize each other and connect.

But after Argentina’s “que se vayan todos” came the Kirchner government, and after Spain’s “no nos representan” appeared Podemos. We met with John Holloway in the city of Puebla, Mexico, to ask him if, after everything that has happened in the past decade, from the progressive governments of Latin America to Podemos and Syriza in Europe, along with the problems for self-organized practices to exist and multiply, he still thinks that it is possible to “change the world without taking power.”

via John Holloway: cracking capitalism vs. the state option | ROAR Magazine.

The P2P Prince?: The form and the program of the transnational REvolutionary subjectivity

Below text is an excpert from unpublished and unedited 2012 article Another World, Now! Coming of the Transnational REvolutions and the P2P Prince.

The  modern  prince,  the  myth-prince,  cannot  be  a  real  person,  a  concrete individual. It can only be an organism, a complex element of society in which a collective will, which has  already been recognised and has to some  extent asserted itself in action, begins to take concrete form. (A. Gramsci)

 

Italian political activist and theorist Antonio Gramsci’s core concepts like hegemony, organic crisis, historic bloc, war of position and war of manoeuvre are central to our understanding of today’s complex global capitalist system as well as the catastrophic changes that are currently taking place in it. Referring to the original concept developed by Gramsci, global political economy theorist Stephen Gill describes the 2008 global financial turmoil as the manifestation of an organic crisis at the global level. [1] We can also read the outcomes of the global organic crisis following another neo-Gramscian theorist Robert Cox as a mixture of three scenarios he describes.[2] First one is a global (military) Keynesian recovery being pushed by the West. Regional wars moving from the periphery to the centre involving massive destruction of lives, cities and the nature, as we witness it happening since the 9/11. The second scenario is the rise of global fascism in tandem with the regional wars. This has also been happening, especially increasingly in the centre, since 2007; highlighting the race to the bottom caused by the strengthening of totalitarian forms of capitalism at the main contenders like China, Russia and India. Finally and the last scenario is accompanying transnational revolutions, like the uprisings in the northern Africa, Americas and Europe also happening.[3]

What brought humanity to this point is not a secret and also made clear by many thinkers, intellectuals, and activists. The above mentioned article by Gill is only one of the public records. It is very clear however where we have to drive history as the humanity, the third option: Transnational revolutions. Again, following Gramsci and Gill, we can think of the realisation of the transnational revolutions in relation to the ‘Prince’. For his time Gramsci thought of it as the collective subjectivity which will give the moral leadership to a wider counter-hegemonic historic bloc, and shape the form and content of the communist revolution in a national context. And it was the communist part of the working class. Gill referred to the anti- and alter-globalisation movement. Continue reading

Degrowth and the transition to a Commons Society | P2P Foundation

Degrowth will only be possible by changing the artificial scarcity-based design practices and engineering of the for-profit sector and by removing the incentive to externalize the true production costs in terms of matter and energy. A commons-oriented approach should combine global open design based in communities, local on-demand distributed manufacturing, and the use of renewable distributed energy. Along with changes in governance and ownership, it can contribute to a global phase transition.

Recorded at the 4th International Degrowth Conference 2014 in Leipzig Germany

September 5th

Speaker Michel Bauwens

Source: http://www.extraenvironmentalist.com/2014/09/05/transition-sustainable-commons-society/

You can find more videos from the Extra Environmentalist Livestream from DeGrowth 2014 on their Youtube channel  – https://www.youtube.com/user/xenvironmental/videos

via Degrowth and the transition to a Commons Society | P2P Foundation.

The return of the left in Europe? by Srecko Horvat

The rise of the far right in Europe is undeniable, but is the left really dead?

Source: Al Jazeera
Anti-fascist resistance hero Manolis Glezos won a seat in the European Parliament with left-wing SYRIZA party [AFP]
When Tariq Ali went to Vietnam to collect evidence and testimony on the US military intervention in the mid-1960s, the Vietnamese soldiers in Hanoi told him the following anecdote.

Just a few months earlier, a delegation of the Italian Communist Party arrived to see Ho Chi Minh. After a long meeting, the Italians asked the Vietnamese leader, “How can we help you?” Ho Chi Minh replied: “The best way to help us is to start a revolution in Italy.”

Although it seems that everyone agrees that the recent European elections showed a dramatic rise of the radical right, let us risk the following hypothesis: The European left is back in game.

And it happened precisely because the European left acknowledged and implemented the old Ho Chi Minh motto. It is not enough to admire and congratulate the incredible success of the Greek radical left party SYRIZA, such new organisations have to be formed all around Europe.

Continue reading

Worldwide #WaveOfAction General Assembly: Let us ride a Tsunami


This is the first global Mumble call to evaluate the launching of the worldwide #waveofaction, by participants across the world, on the 6th of April 2014, Sunday 13:00 London time. We love to meet and exchange our visions and ideas of global change, and how to ride the worldwide wave further in 2014 so that it becomes a plentary tsunami of awereness and change through collective, peaceful, radical, and networked action.

When?
Date: 06 April 2014
Time: 13:00-15:30 PM (UK time)

Where?
Mumble Server: Occupy Talk
Label: Occupii
Server: occupytalk.org (has to be written exactly as it is)
Port: 64738
Channel: Assemblies and Round Tables > OPEN SPACE
Nickname: Your name/nick
[URL: [mumble://occupytalk.org/Assemblies%20and%20Round%20Tables/OPEN%20SPACE?title=Occupy%20Talk%20Mumble%20server&version=1.2.0]

To those who are new to Mumble, it is recommended to join the meeting room 15-30min before the set time, in order to work out any technical problem that might occur at the spot!

How to join in a Mumble call?
http://www.global-square.net/how-to-join/

If need help about using Mumble please ask beforehand by sending direct message on the GNUnion fb page.

MayFirst Meta-Stirke preparation assembly call, on BigBlueButton (USi), 16 March 2014, 13.00 GMT

Networganize and GNUnite to Knock-out PRISM!

Assembly call and information on ON workgroup:

https://on.usilive.org/assembly/view/354

FB event: https://www.facebook.com/events/592354280856293/?ref=5

Working Pad: http://titanpad.com/metastrike

Objective: 

The target of the meeting is not to figure out or discuss overall organisational tactics or strategies but to create commons tools for all autonomous groups’ use, so all networks which would invovle on the road can benefit and adopt to their self-determined strategy and tactics.   Please invite interested with relevant skills for the preperatorty meeting which is taking place on the 16th of march, on Union Solidarity International’s BigBlueButton (BBB) server, which is hosted by May First-People Link. To join the meeting you do not need to download any software.

How to Join:

1. Browse to https://usilive.org/ 

2. Login, register or connect via one of your social media accounts.

3. Scroll-down and see on the right hand column ‘BIGBLUEBUTTON’ window.

4. Chose ‘Austerity in Greece’ in the ‘Meeting:’ bar and click join

Proposed agenda:

0. Intro round and agenda formation

The below are some initial tasks needs to be discusses and taken further.

1. Collection and creation of pool for strike ideas

2. Collection and creation of material, audio, video, posters, caps..

3. Preparing basic multi-lingual networked-pads for twitter storm and facebook mob. teams

4. List of large accounts, bloggers, media links

5. Intelligence working group on PRISM contractors

Join in our other transnational networganizing efforts in progress…

GNUnion – Global Networked Labour Union

Continue reading

Unite the Union’s USI mediates the established union world entering into the networked organising (networganizing) era

The below are Google Hangout videos taken from the USI’s website:

i. Hack the Union from US interviews with Andrew of Union Solidarity International: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4U4FNAkZtSc

ii.  A small step for unions, but a giant step for global labour
emancipation?: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=k6BmWC5lr8Y

This following link is to a nice article by Walton Patland introducing the ON platform:
http://www.scoop.it/t/networked-labour/p/4017080234/2014/03/05/karl-marx-on-facebook-what-is-the-ideology-of-your-social-network?hash=fd4c16ef-09d3-468d-a043-3b8de2a28135

Continue reading

WHAT BRAZIL PROTESTS MEAN IN THE DIALOGUE OF GLOBAL REVOLT

WED, 2/26/2014 – BY BERNARDO GUTIÉRREZ

From the Internet to the streets. Indignation and occupation. Police violence and calls to action without the typical go-betweens. Choral assemblies and revolts difficult to classify. A wish for participatory democracy and empowerment. Brazil’s so-called “June Journeys” —a 2013 period that witnessed a protest breakout— placed the South American giant on the global revolt map. They shared the call-to-action format, protest architecture and other imaginaries of Occupy Wall Street, 15M, #YoSoy132 and DirenGezi.

However, Brazil’s protests embodying the #VemPraRua cry had their own personality, as well as their clear singularities. The first difference strives in that the revolts initiated by the Movimento Passe Livre did not crystallize into a new network movement with its own name.

Continue reading

From Greece to Ukraine: welcome to the new age of resistance

The left can learn from recent popular uprisings – the Arab spring, Greece or Turkey – that have no leaders, parties or common ideology, then build on the energy and imagination these movements have created

theguardian.com, Tuesday 4 March 2014 11.43 GMT

Protests against planned austerity measures, Syntagma square, Athens, Greece - 19 Jun 2011

The 2011 protests in Greece’s Syntagma Square. Photograph: News Pictures/Rex Features

On 17 June 2011, I was invited to address the Syntagma Square occupation in Athens. After the talks, following the usual procedure, members of the occupation who had their number drawn came to the front to speak to the 10,000 people present. One man in particular was shaking and trembling with evident symptoms of stagefright before his address. He then proceeded to give a beautiful talk in perfectly formed sentences and paragraphs, presenting a complete and persuasive plan for the future of the movement.

“How did you do it?” I asked him later. “I thought you were going to collapse.”

“When I started speaking,” he replied nonchalantly, “I was mouthing the words but someone else was speaking. A stranger inside me was dictating what to say.”

Many participants in the recent insurrections and revolts make similar statements. My recent work addresses this stranger in me (a usual description of the unconscious), this miraculous transubstantiation shared by people in different parts of the world. [1]

Continue reading

All the fists of the world are GNUniting! First Brainstorm – Online Meeting This Sunday at 13.00 PM GMT

All the fists of the world are GNUniting!
First Brainstorm – Online Meeting This Sunday at 13.00 PM GMT
https://www.facebook.com/GlobalNetworkedLabourUnion

We are the workers whose free labour and privacy has been stolen, and sold
for greed! We have been abused, spied on and betrayed constantly. Before
this massive exploitation and surveillance machine turns into a global
apparatus in the hands of fascism, being operationalized for direct
oppression, we have to unite our fists and strike back!

This May Day is the time… How and what is not decided yet, there are
initial ideas but much is needed to put the global collective intelligence
at work to defend our and our children’s rights and dignity! Join us this
Sunday and bring your most free, creative, powerful and peaceful ideas and
dreams along… We did beat Freon, Caesars, Barons, Kings, Emperors,
Merchants, Industrial Capitalists and Nazis in the past, we can beat the
TNCs, CEOs and 1% as well!

We call all the workers, hackers, makers, farmers, artists, indignant and
outraged to GNUnite all their constructive capacity around the most
spectacular free libre and open sourced swarm to fight back and win!

Hasta la Siempre Victoria!
https://www.facebook.com/events/583310555077672/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular
https://www.facebook.com/events/252508808246947/?ref=22&source=3&source_newsfeed_story_type=regular

World Revolutionary Forum: Towards WorldWideWave of Actions in 2014 (#www)

Pillar10-History-French-Revolution-Delacroix

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/593164267417330/

HashTags: #WREF, #www

#www call: http://gnunion.wordpress.com/www/
#WREF: http://gnunion.wordpress.com/worl-revolutionary-forum/
GNUnion: http://gnunion.wordpress.com/

Hosted by GNUnion – One Big Meshwork for All the Working People

Again, 2014 will be full of struggles, actions and mobilisations for a real global change. This Mumble call will be about starting a new series of forums and assemblies that are open to all individuals who will able to make independent efforts from any corporate, state and NGO funded agenda and; who could be exactly themselves when changing the world, when getting together, discussing and collaborating with others; either as a part of a collective, group, network or individually, and by using either online, or face to face means, or both.

Continue reading

1994-2014 Today is the 20 year anniversary of Zapatista uprising, same day that NAFTA got into effect | via OWS Zapatista

Today is the 20th anniversary of the Zapatista uprising that took place the same day that NAFTA got into effect.  With the presence of thousands of students attending the Zapatista Freedom School from all over the world in December and January (including some of our fellows in Occupy Wall Street), the Tsotsil Mayan female Indian Comandanta Hortencia read a message on behalf of all the Zapatista Autonomous Communities. “Twenty years ago, we had nothing. We now have our own hospitals, schools and democratic governments. In our towns and liberated territories, the bad politicians no longer have power, and the political parties can no longer manipulate us.  Twenty years ago, we threw to the garbage basket all the political parties, and we keep improving our heath care, education and political system. We are certain that there is still a long way to go, but we will keep making progress (…) This is a true cleansing war against the original inhabitants, the Indians – there are dozens of thousands of soldiers occupying the lands that belong to us. In spite of so much evil we learned to survive and resist in an organized way. We are sharing our experience and preparing our young people to resist. We are here and we will stay here.”

Happy anniversary EZLN!

Happy and Rebellious New Year Occupy!

Zapatista Freedom School online 5 days summaries