Sosyal Ağ Sendikacılığı | Eşitten eşite, ulusötesi, tabandan, öfkeli ve hiper-güçlenmiş bir işçi sınıfı hareketi

Gezi’yi Dünya Devrimsel sürecin Türkiye uğrağı olarak okumalı!

9/11’den beri giderek yükselen huzursuzluk ve öfke dalgası, işgaller ve yağmalar gözlemcilere hem büyük bir krizin hem de ona eşlik edecek devrimsel bir dalganın yaklaştığını haber veriyordu. Hatırlarsanız daha 2000’den önce Pentagon raporlarında ve daha sonra Bush’un meşhur Milli Güvenlik belgesinde de yer almıştı bu öngörüler. Wall Street’in zirvesi Lehman Brothers’ı uçurumun kenarından aşağıya elbirliğiyle iterken, işin renginin değiştiği belli olmuştu. Bu olayı izleyen küresel krizle birlikte Avrupa’da Fransa, Yunanistan, İzlanda, İngiltere ve diğer bir çok ülkede baş gösteren toplumsal patlamalar, daha sonrasında Burma ve Honduras’da yaşanan askeri darbeler, Haiti’deki gibi ABD’nin doğal afeti bile jeo(ekonomi)politik fırsata çevirme girişimleri ve bu arada Wisconsin gibi direnişler ve grevlerin ABD içinde şiddetlenmesi açık sinyalleri ile bir dünya devrimsel dalganın artık yükseldiğini işaret ediyordu.

Bu sinyalleri takip edenler Kuzey Afrika’da ilk önce Tunus hemen arkasından Mısır’da patlak veren olayları doğru algılayabildiler. Zaten bölgede uzun zamandır huzursuzluk, kriz ve açlık kol geziyordu. Tahrir Meydanı işgalini takip eden bir ay içinde neredeyse bütün Kuzey Afrika tutuştu. Bölgenin BOP uygulama alanı olması ve isyanların yayılış hızı herkeste bir şaşkınlık yarattı ve puslu bir ortam doğurdu. Fakat bir iki ay içerisinde kıvılcımların Avrupa’ya da sıçraması; İspanya’nın başkenti Madrid’in Taksimi olan Puerta Del Sol’un 15 Mayıs’da başlayarak 1.5 ay işgal altında tutulması, halk meclislerinin ve işgal çadırlarının yurt dışında okuyan İspanyol öğrenciler ve göçmenler aracılığı ile yayılması ve farklı ülkelerde kurulan yerel ağlar aracılığı ile bunların sürdürülmesi sis perdesini dağıttı. İspanya’da olaylar başladığında kurulan Take The Square ağı ve Democracia Real Ya (DRY – Gerçek Demokrasi Şimdi) ağına bağlı bazı küçük grupların Facebook, IRC (sohbet) ve Mumble üzerinde yürüttükleri örgütlenme, 15 Ekim 2011 için yapılan ve Paris ve Lizbon’da yapılan ulusötesi meclislerde onaylanan Küresel Devrim eylemi çağrısının yayılmasında önemli rol oynadılar. Aynı dönemde New York ve Washington’da da İspanyol öğrencilerin tetiklediği meclisler toplanıyor ve çadırlı işgal denemeleri yapılıyordu. Canada’da yayınlanan Adbuster dergisinin 17 Eylül’de Wall Street’i İşgal Ediyoruz (Occupy Wall Street) çağrısı geldi. New York’da toplanmaya başlayan meclisler ve eylemci ağları bu çağrıya karşılık verdiler. Nihayet uzun ve İsrail, Şili, Yunanistan, İtalya, Hİndistan gibi bir çok ülkede ayaklanmaların yaşandığı sıcak 2011 yazını takiben Eylül ayına kadar uzanan süreçte İspanya, New York ve diğer ülkelerden eylemciler arasında internet üzerinden yoğun ve ağ-örgütlü çalışmalar yürütüldü. Onlarca yaratıcı video ve poster ortaklaşa üretildi ve elden ele gelişerek son halini aldı. İspanyol DRY ağının girişimi ile 15-18 Eylül’de Barcelona’da aralarında Tunus, İtalya, Yunanistan ve diğer ülkelerden gelen eylemcilerin bulunduğu uluslararası bir ‘Hub Toplantısı’ yapıldı. 17 Eylül günü ise Wall Street’i işgal amacı ile başlayan protesto Zucotti Park’ın işgali ile sonuçlandı. Bir hafta içinde polisin aşırı şiddet uyguladığı saldırılar başlayana kadar sadece sosyal medyada infial yaratan bu işgal Eylül sonuna doğru ana akım medyaya da yansımaya başladı. Böylece daha önceden belirlenen tarihi eylem olan 15 Ekim yaklaştıkça halk ve halklar, her yerde işgal çadırları kurmaya, her yeri bir Tahrir, bir Sakarya Komünü’ne çevirmeye hazırlanmıştı bile. ABD içinde Eylül ayının 17’si ile 15 Ekim 2011 arasında çadırlı kent merkezi işgalleri bütün eyaletlere yayılmıştı ve Avrupanın bir çok şehirlerinde de denemeler yapılmaya başlanmıştı. Böylece 15 Ekim 2011, Küresel Devrim günü eylemi, çadırları ve büyük meydan işgallerini gezegen boyutuna taşıdı. Aynı günde 90’ı aşkın ülke ve 1000’i aşkın şehir merkezi benzer şekilde işgal edildi, çadırlar ve halk meclisleri kuruldu.

via Sosyal Ağ Sendikacılığı | Eşitten eşite, ulusötesi, tabandan, öfkeli ve hiper-güçlenmiş bir işçi sınıfı hareketi.

Advertisement

The P2P Prince?: The form and the program of the transnational REvolutionary subjectivity

Below text is an excpert from unpublished and unedited 2012 article Another World, Now! Coming of the Transnational REvolutions and the P2P Prince.

The  modern  prince,  the  myth-prince,  cannot  be  a  real  person,  a  concrete individual. It can only be an organism, a complex element of society in which a collective will, which has  already been recognised and has to some  extent asserted itself in action, begins to take concrete form. (A. Gramsci)

 

Italian political activist and theorist Antonio Gramsci’s core concepts like hegemony, organic crisis, historic bloc, war of position and war of manoeuvre are central to our understanding of today’s complex global capitalist system as well as the catastrophic changes that are currently taking place in it. Referring to the original concept developed by Gramsci, global political economy theorist Stephen Gill describes the 2008 global financial turmoil as the manifestation of an organic crisis at the global level. [1] We can also read the outcomes of the global organic crisis following another neo-Gramscian theorist Robert Cox as a mixture of three scenarios he describes.[2] First one is a global (military) Keynesian recovery being pushed by the West. Regional wars moving from the periphery to the centre involving massive destruction of lives, cities and the nature, as we witness it happening since the 9/11. The second scenario is the rise of global fascism in tandem with the regional wars. This has also been happening, especially increasingly in the centre, since 2007; highlighting the race to the bottom caused by the strengthening of totalitarian forms of capitalism at the main contenders like China, Russia and India. Finally and the last scenario is accompanying transnational revolutions, like the uprisings in the northern Africa, Americas and Europe also happening.[3]

What brought humanity to this point is not a secret and also made clear by many thinkers, intellectuals, and activists. The above mentioned article by Gill is only one of the public records. It is very clear however where we have to drive history as the humanity, the third option: Transnational revolutions. Again, following Gramsci and Gill, we can think of the realisation of the transnational revolutions in relation to the ‘Prince’. For his time Gramsci thought of it as the collective subjectivity which will give the moral leadership to a wider counter-hegemonic historic bloc, and shape the form and content of the communist revolution in a national context. And it was the communist part of the working class. Gill referred to the anti- and alter-globalisation movement. Continue reading

From Greece to Ukraine: welcome to the new age of resistance

The left can learn from recent popular uprisings – the Arab spring, Greece or Turkey – that have no leaders, parties or common ideology, then build on the energy and imagination these movements have created

theguardian.com, Tuesday 4 March 2014 11.43 GMT

Protests against planned austerity measures, Syntagma square, Athens, Greece - 19 Jun 2011

The 2011 protests in Greece’s Syntagma Square. Photograph: News Pictures/Rex Features

On 17 June 2011, I was invited to address the Syntagma Square occupation in Athens. After the talks, following the usual procedure, members of the occupation who had their number drawn came to the front to speak to the 10,000 people present. One man in particular was shaking and trembling with evident symptoms of stagefright before his address. He then proceeded to give a beautiful talk in perfectly formed sentences and paragraphs, presenting a complete and persuasive plan for the future of the movement.

“How did you do it?” I asked him later. “I thought you were going to collapse.”

“When I started speaking,” he replied nonchalantly, “I was mouthing the words but someone else was speaking. A stranger inside me was dictating what to say.”

Many participants in the recent insurrections and revolts make similar statements. My recent work addresses this stranger in me (a usual description of the unconscious), this miraculous transubstantiation shared by people in different parts of the world. [1]

Continue reading

All the fists of the world are GNUniting! First Brainstorm – Online Meeting This Sunday at 13.00 PM GMT

All the fists of the world are GNUniting!
First Brainstorm – Online Meeting This Sunday at 13.00 PM GMT
https://www.facebook.com/GlobalNetworkedLabourUnion

We are the workers whose free labour and privacy has been stolen, and sold
for greed! We have been abused, spied on and betrayed constantly. Before
this massive exploitation and surveillance machine turns into a global
apparatus in the hands of fascism, being operationalized for direct
oppression, we have to unite our fists and strike back!

This May Day is the time… How and what is not decided yet, there are
initial ideas but much is needed to put the global collective intelligence
at work to defend our and our children’s rights and dignity! Join us this
Sunday and bring your most free, creative, powerful and peaceful ideas and
dreams along… We did beat Freon, Caesars, Barons, Kings, Emperors,
Merchants, Industrial Capitalists and Nazis in the past, we can beat the
TNCs, CEOs and 1% as well!

We call all the workers, hackers, makers, farmers, artists, indignant and
outraged to GNUnite all their constructive capacity around the most
spectacular free libre and open sourced swarm to fight back and win!

Hasta la Siempre Victoria!
https://www.facebook.com/events/583310555077672/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular
https://www.facebook.com/events/252508808246947/?ref=22&source=3&source_newsfeed_story_type=regular

World Revolutionary Forum: Towards WorldWideWave of Actions in 2014 (#www)

Pillar10-History-French-Revolution-Delacroix

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/593164267417330/

HashTags: #WREF, #www

#www call: http://gnunion.wordpress.com/www/
#WREF: http://gnunion.wordpress.com/worl-revolutionary-forum/
GNUnion: http://gnunion.wordpress.com/

Hosted by GNUnion – One Big Meshwork for All the Working People

Again, 2014 will be full of struggles, actions and mobilisations for a real global change. This Mumble call will be about starting a new series of forums and assemblies that are open to all individuals who will able to make independent efforts from any corporate, state and NGO funded agenda and; who could be exactly themselves when changing the world, when getting together, discussing and collaborating with others; either as a part of a collective, group, network or individually, and by using either online, or face to face means, or both.

Continue reading

GNUnion (Global Networked Labour Union) One Big Meshwork of Workers, Hackers, Farmers, Artists, Makers and Opressed Peoples of the World

561611_464782450218660_1540904443_n

Global Networked Labour Union, GNUnion – One Big Mesh Network, is the released 1.0 Beta version of new generation, free to join, borderless worker self-organisation, a work in progress. Its main ispiration is the history, struggle and experiences of Industrial Workers of the World (IWW) on the one hand, and free-libre, and open source software GNU/Linux, on the other.

GNUnion is also inspired by comrades standing against global capitalism in women, Lgbt,  immigrant, environmental and social justice movements, Zapatistas, anti & alter golobalisation movements, social forums, free knowledge- information and culture movements; as part of organisations like WikilLeaks, Caos Computer Club, MayFirst People Link, or of recent wave of digital and real world uprisings Anonymous, 15M, Occupy, Gezi and others.

Continue reading

The European Spring 2013 – A New Beginning? | Transnational Institute

27 March 2013, by Sol Trumbo Vila

The European Spring’s Days of Action, that targeted the EU Summit and its austerity agenda, provides important lessons on how to develop alliances between trade unions, grassroots movements and civil society organisations.

This article analyses these initial experiences as a contribution towards building more successful actions that aim to construct a pan-European social movement.

For a European Spring was launched as a call for action on March 13-14, 2013 supported by 73 organizations from 13 European countries. This has been the first significant effort since the crisis erupted in 2008 to build a pan-European movement focused on the European Union (EU) institutions and their role in intensifying the economic, political and social crisis throughout Europe.

Continue reading

We The People of Europe vs. Capital State Partnerships… Join Us!

For a European SpringA call for action against the EU Spring Summit 13 and 14 March 2013 in Brussels

Click here to see the Call for Action in multiple languages

‘For a European Spring’ is a call for actions, strikes and demonstrations all over Europe on the 13th of March, and for a pan-European demonstration and creative actions in the city of Brussels on the 14th of March.

·       Click here to see which actions are taking place across Europe on 13th March [coming soon]

·       Click here to see what actions are taking place in Brussels on 14th March [coming soon]

It is targeted at the EU Spring Summit, where leaders from across the continent will assemble on the 14th and 15 to strengthen the European Council’s response to the crisis.

Click here for more info on the EU Spring Summit

The response to date from economic and political elites in the European Union amounts to a massive attack on welfare, social rights and democracy. This has been achieved by undermining democracy, reflected in EU policies including the imposition of austerity, demands for deep cuts in social spending, attempts to weaken labour laws and the roll back of hard earned labour rights.

Click here for more info on austerity policies and their impacts

This course of action is dangerous, profoundly unjust, and must be reversed. While these policies are designed to rescue big banks and big business, we, the vast majority, are made to pay for the excesses of the privileged.

All over Europe struggles and strikes are happening against these unjust policies. These struggles are our struggles, and we reject the violent attempts of European states to suppress them. Now is the time for solidarity across borders and sectors, to be the force to create real democracy and social justice. We are seeking to build a society where solutions, very different to those defended by the elites and imposed by the EU, can be proposed and discussed by everybody.

We call for actions, strikes and demonstrations on the 13th March across Europe as part of a week of European resistance, with a mass mobilisation on the 14th in Brussels targeting the EU Spring Summit. We will show those in power that our growing movement will, sooner or later, be strong enough to change the course of Europe in the interest of us all.

Click here to add your own action to the map [coming soon]

Slogans that everybody can use during the week of mobilisation:

– Abolish all EU-austerity treaties and legislation!

– For an ecological Transition!

– Disarm Financial Markets!

– Debt: Don’t owe, don’t pay!

– Fire the Troika, not the people!

Click here to sign the call

Or send an email to:  act@foraeuroeanspring.org

What is the Alter Summit?

Another Europe NOW !The Alter Summit process has been started in Firenze on 10th november 2012 in Florence along with :

- 24 European personalities
- 11 networks of researchers
- 76 national or European organizations
- x Political figures

They all call organizations and movements to start working together in order to restore democracy in Europe.

The political responses to the crisis put forward by the European Commission, the ECOFIN Council and the ECB are deepening the crisis and threatening democracy.

Read the Call here, sign it and circulate it widely !

 

GlobalSqaure – Grassroots towards, around and beyond the WSF

GlobalSquare is a series of online and physical meetings and assemblies whose participants and organisers are individuals linked to the 15M, Occupy, Student Movements, Yo Soy 132!, Tharek, Idle No More!, VIA22 as well as other movements. Our objective is to prepare a lively open space for physical contact and exchange during the World Social Forum (WSF) which will take place from 26-30 March 2013 in Tunisia where the flames of the global intifada first sparked in January 2011.  We are hoping to enhance collaborations and exchange among citizens and activists who are linked to various movements in different continents by organising collective events and actions towards, around and beyond the WSF.

Our democracy against their austerity! – A call for action against the EU Spring Summit

FOR A EUROPEAN SPRING
Our Democracy against their austerity! – a call for action against the EU Spring Summit
‘For a European Spring’ is a call for actions, strikes and demonstrations all over Europe on the 13th of March, and for a pan-European demonstration and creative actions in the city of Brussels on the 14th of March. It is targeted at the EU Spring Summit, where leaders from across the continent will assemble on the 14th and 15 to strengthen the European Council’s response to the crisis.
The response to date from economic and political elites in the European Union amounts to a massive attack on welfare, social rights and democracy. This has been achieved by undermining democracy, reflected in EU policies including the imposition of austerity, demands for deep cuts in social spending, attempts to weaken labour laws and the roll back of hard earned labour rights.
This course of action is dangerous, profoundly unjust, and must be reversed. While these policies are designed to rescue big banks and big business, we, the vast majority, are made to pay for the excesses of the privileged.

Invitation: GlobalSquare (Occupy WSF) online meeting, 17 January 2013

Agora99

http://www.global-square.net

* GlobalSquare (also known as Occupy the WSF initiative) is a name chosen during the last couple of meetings. You may remember another project, called The Global Square, which is not the same but we are both in touch and we will try to go to the WSF in Tunisia with the same spirit as The Global Square and others when they occupied the Berlin Biennale.

Our next meeting

  • Date: Thursday, 17th of January 2013
  • Time: 19.00 GMT in Mumble, for your location please use the time zone converter
  • Location: Occupytalk.org server, room: Assemblies & Round Tables > OPEN SPACE
  • Pad for agenda and minutes: http://titanpad.com/globalsquare5 (add your proposals here)

Continue reading

Open Call to Join Forces for a Massive European Day of Action and Mobilisation During the EU Spring Summit in March 2013

Open call to join forces for a massive European day of action and mobilisation

During the EU Spring Summit in March 2013

Following the call for action launched at Firenze 10+10 to mobilize for an European a day of action around the Spring European Council Summit; social organizations, social movements, trade unions and citizens gathered in Brussels the 15th of December.

We had a constructive meeting in Brussels, we welcomed the European Trade Union Confederation (ETUC) call for a Day of Action around the Spring European Council Summit the 13th or 14th of March, but since neither the format, the alliance building, the concrete date was clear, we had to postpone several concrete decisions.

However the following was decided:

·         The day(s) of action will take place 13th and or 14th of March 2013, depending on the date of the ETUC demo.

·         The day of action will either consist of one (with both central and decentralized actions) or two days, one decentralized and one central in Brussels.

·         The following slogans were decided:

–                   Our Democracy against their austerity! (main slogan)

–                   Abolish all the austerity treaties and legislations!

–                   For an ecological Transition!

–                   Disarm Financial Markets!

–                   Debt: Don’t owe, don’t pay!

–                   Fire the Troika, not the people!

Continue reading

Call for the third Occupy the WSF Online Meeting – Tuesday, 18th of December, 2012 at 19.00 PM GMT

Français ci-dessous – Castellano abajo – Italiano sotto

From 26-30 March 2013 the World Social Forum (WSF) will take place in Tunis. The WSF is a global meeting bringing together civil society organisations, social movements and activists to discuss our struggles to build another world.

In the recent meetings of Agora99 and Firenze10+10 a diverse group of individuals, active in 15M, Occupy and other horizontal grassroots social movements and networks around the globe, started to talk about the possibilities to participate in the WSF in Tunisia, recognizing this can be the right time and place to come together and share our experiences and practices.

To discuss and organize our participation in the WSF, we started an open communication process through regular online meetings and an inclusive mailing list which is a space open to a variety of initiatives, gathering particularly participants from the various movements mostly emerged throughout the year 2011 (Tunisia, Egypt, Senegal, Morocco, Spain Chile, Usa, Quebec, etc).

During the meetings of 30 november and 7  december many proposals have been suggested: a series of assemblies  within the official program of the WSF, an open space about the future  of our struggles, communication skill-sharing workshops, a camp and  caravan in Tunis, and more. In order to make our these activities as open and inclusive as possible, we also discussed the options of a  solidarity fund for travelling and interactive live connection with our  activities in Tunisia.

The  coming months we will continue to develop these plans. We intend to always keep our process open to new people, new proposals, constructive criticism and fresh fuel to the fire from all the corners of the world. Therefore we warmly welcome your participation in our online meetings and/or mailinglist.

You can join the mailinglist here:

http://openfsm.net/projects/2011movements-fsm-wsf/lists/2011movements-fsm-wsf-discussion

Our next meeting is:

Date: Tuesday, 18th of December, 2012

Time: 19:00 GMT/UTC

for other locations please use the time zone converter: http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html

Pad: http://titanpad.com/agora99firezneWSF3 (suggest agenda items here)

Mumble  is a voice chat Open Source software (works similar to skype but is not  a corporate tool). How to download-install-connect the program to  participate:http://occupytalk.org/article/how-connect-our-server

Continue reading

Firenze 10 + 10 and the changing character of power by Hilary Wainwright

by Hilary Wainwright, link to the Original article

We’ll all bring different perspectives  on Firenze 10+10, an imaginative, self-consciously modest gathering of European activists who came together in November 2012 to agree actions to challenge the EU Goliath of financial and political power which disguises itself as technical and apolitical.

As one of the 60,000 who crowded into the same 16th Century fortress turned conference centre, FortezzaBasso, in 2002 at the first European Social Forum and marched with nearly a million down Firenze’s Viale Matteotti, I found myself trying to figure out how to explain what had changed. Here I’m not thinking so much of the contrasting atmospheres  – the exuberant, exciting  self-celebratory and often rhetorical feel of  2002 compared with the low key, thoughtful, calm, sober feel of last month’s event  – but more the underlying changes that set the context today.

TNI carried out a series of interviews in Firenze with the most recent generation of radical activists. They provide a useful resource for reflection not just on this interesting and important event but more generally on how we build transformative power in Europe – recognising as Vica, from London Occupy says, that we need to act and think at many levels, local and global as well as European.

Continue reading

FIRENZE 10+10: Reports, videos, reflections compiled by Jasper Teuinissen


A very incomplete collection of reports from Firenze 10+10, 8-11 november, Florence, Italy, http://www.firenze1010.eu/

Reports of workshops and events

Report of the Food Sovereignty Meeting on Land Issues
http://www.nyelenieurope.net/en/news/70-report-of-the-food-sovereignty-meeting-on-land-issues

Report of the European Water Movement Assembly at Firenze 10+10 (videos see below)
http://plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org/xDOCUMENTOS/ICE/Firenze%20EWM%20Assembly%20report.pdf

Continue reading

Firenze 10+10 – Reflections on the Left in Europe by Andreas Bieler

Original arcticle

From 8 to 11 November 2012, I attended the Firenze 10+10meeting of European anti – neo-liberal globalisation movements in Florence/Italy. Florence had partly also been chosen as the location for this meeting in memory of the remarkable first European Social Forum held in that city in November 2002. In this post, I will reflect on the achievements of Firenze 10+10 and analyse the situation of the European Left more generally.

Florence 10 years after

Continue reading