Peoples of the World, stand up, assemble, and unite for peace, for life, and for dignity!

To the peoples and communities of the World

Stand up, assemble, and unite for peace, for life, and for dignity!

Those who rule the global economy and national states, liberal or conservative capitalist classes and factions in the West have been for long pursuing their own program and agenda to counter the rise of Chinese as well as other contending capitalist classes from Russia, India, Brazil, and others.

The contestation of one sides program to the program and agenda of the other, liberal / conservative, globalist ruling class factions ended up major conflicts in Eastern Europe, Africa, Middle East, South America and the Pacific. Leaving behind millions of death of innocent people and children and destroying nature and wealth that belongs to all.

In this fight of elephants, by forming and funding alliances, by covert operations, by proxy and drone wars; states using of armed terror groups and fake news has became normal. Surveillance, deception, manipulation, torture, and taking lives without punishment replaced consent based bourgeois democratic form of politics.

Engagement of part of ‘progressive left’ and ‘left liberals’, as well as left-right wing libertarians, some segment of anarchist and communitarian groups, have not only resulted in wide mistrust to alternative liberal-humanist politics in general, hence also caused the failure and expansion of the extreme, right wing, and fascist politics and politicians.

Fall of the liberals and lefts gave way to the rise of right-authoritarian politicians as Trump, Putin, Netanyahu, Erdogan, May, Le Pen, Orban, Wilders, but also this lead to the emergence of groups like ISIS and others across the world.

All resulting in expansion of conflict and wars in the periphery of the falling Western Empire.

At the end, the entire world was brought once more to the brink of yet another inter-capitalist and imperialist world war; where a massive nuclear arsenal can be unleashed and put into use to massacre billions of innocent people globally.

Today it appears even in mainstream media as if that the target of spreading wars is about stopping China or Russia, as well as other rising ruling class factions that capitalist system fostered. Yet in reality the real war has been on, the never ending ‘war on terror’ has been ultimately a war at billions of ordinary people. Unemployed, insecure, exploited, indigenous, gay, lesbian, women, men, and from all ethnic back ground.

The global liberal elite has been managing the chaos and financing wars for the benefit of its  own class fraction. Such interest was for a while about establishing a ‘global good governance’, that meant sort of soft imperialism backed by just wars and interventions justified only for the capitalist West.

The result have been everywhere the rapid increasing of military conflicts and erupting of the clashes between local, national and global ruling class factions, turning many countries into blood bath though wars, at the end of the day, launched on the innocent and oppressed governed people.

What got clear today is that a global war, spectacle, this time will be directed on China and Russia, and is about to be triggered and launched either with a false flag or covert action, like Douma Gas attack, as it was the case for the first and second word wars, may be in coming days or hours.

What would a launch of such a global war mean for the masses of oppressed peoples and communities in Europe, the US, and globally is nothing else than the expansion of the tragedies and destruction we have been witnessing with the imperialist wars in Africa, Middle East, Eastern Europe, and inner Asia, since the 90s.

The most important lesson one can get from the past experiences and from the experiences of the last decades, is that not that any program or campaign launched -neither by intellectual left nor its global liberal elite- with the purpose of gaining counter hegemonic political power, would be able to stop this coming war.

Such effective action for peace can only be led by those upon whom this global war is really launched.

Thus the remaining time for the peoples of the world are extremely limited and precious

This can be the real final count-down, and the war can begin in hours.

What you will do now will be historically decisive for all of the humanity, if not for entire life on earth.

This can be our last call, for all times.

That is why we urge all, whoever reads this call, to get energize and get yourself organized. Design and set forth your own local, national, and international action, assemblies and/or permanent networks to stop this war on all of us.

To discuss the ways and possibilities for stopping the coming world war, and for transcending the social and economic system that is may be about the destroy, at least, the human life on earth.

We beg you to connect with each other, face to face, not on facebook or twitter, and with other’s actions, assemblies and networks in mutual respect, love, solidarity, while recognizing each other’s individual – personal and collective autonomy, cultural and ideational differences.

Please keep your self-respect and creativity, while looking for ways and tools to deliver your findings and decisions in touch, together with others’ and forming coherent and homogenous regional and international bodies. That can become a critical mass and deliver accessible message and vision, with strong and universal expressions of such collaboration and solidarity for common humanity.

The day is the day to build a common humanity and rise together, for not only our own survival but for getting a final chance to create genuine wold in dignity.

One for all, all for one

Listen and share the audio version of the call

 

Sosyal Ağ Sendikacılığı | Eşitten eşite, ulusötesi, tabandan, öfkeli ve hiper-güçlenmiş bir işçi sınıfı hareketi

Gezi’yi Dünya Devrimsel sürecin Türkiye uğrağı olarak okumalı!

9/11’den beri giderek yükselen huzursuzluk ve öfke dalgası, işgaller ve yağmalar gözlemcilere hem büyük bir krizin hem de ona eşlik edecek devrimsel bir dalganın yaklaştığını haber veriyordu. Hatırlarsanız daha 2000’den önce Pentagon raporlarında ve daha sonra Bush’un meşhur Milli Güvenlik belgesinde de yer almıştı bu öngörüler. Wall Street’in zirvesi Lehman Brothers’ı uçurumun kenarından aşağıya elbirliğiyle iterken, işin renginin değiştiği belli olmuştu. Bu olayı izleyen küresel krizle birlikte Avrupa’da Fransa, Yunanistan, İzlanda, İngiltere ve diğer bir çok ülkede baş gösteren toplumsal patlamalar, daha sonrasında Burma ve Honduras’da yaşanan askeri darbeler, Haiti’deki gibi ABD’nin doğal afeti bile jeo(ekonomi)politik fırsata çevirme girişimleri ve bu arada Wisconsin gibi direnişler ve grevlerin ABD içinde şiddetlenmesi açık sinyalleri ile bir dünya devrimsel dalganın artık yükseldiğini işaret ediyordu.

Bu sinyalleri takip edenler Kuzey Afrika’da ilk önce Tunus hemen arkasından Mısır’da patlak veren olayları doğru algılayabildiler. Zaten bölgede uzun zamandır huzursuzluk, kriz ve açlık kol geziyordu. Tahrir Meydanı işgalini takip eden bir ay içinde neredeyse bütün Kuzey Afrika tutuştu. Bölgenin BOP uygulama alanı olması ve isyanların yayılış hızı herkeste bir şaşkınlık yarattı ve puslu bir ortam doğurdu. Fakat bir iki ay içerisinde kıvılcımların Avrupa’ya da sıçraması; İspanya’nın başkenti Madrid’in Taksimi olan Puerta Del Sol’un 15 Mayıs’da başlayarak 1.5 ay işgal altında tutulması, halk meclislerinin ve işgal çadırlarının yurt dışında okuyan İspanyol öğrenciler ve göçmenler aracılığı ile yayılması ve farklı ülkelerde kurulan yerel ağlar aracılığı ile bunların sürdürülmesi sis perdesini dağıttı. İspanya’da olaylar başladığında kurulan Take The Square ağı ve Democracia Real Ya (DRY – Gerçek Demokrasi Şimdi) ağına bağlı bazı küçük grupların Facebook, IRC (sohbet) ve Mumble üzerinde yürüttükleri örgütlenme, 15 Ekim 2011 için yapılan ve Paris ve Lizbon’da yapılan ulusötesi meclislerde onaylanan Küresel Devrim eylemi çağrısının yayılmasında önemli rol oynadılar. Aynı dönemde New York ve Washington’da da İspanyol öğrencilerin tetiklediği meclisler toplanıyor ve çadırlı işgal denemeleri yapılıyordu. Canada’da yayınlanan Adbuster dergisinin 17 Eylül’de Wall Street’i İşgal Ediyoruz (Occupy Wall Street) çağrısı geldi. New York’da toplanmaya başlayan meclisler ve eylemci ağları bu çağrıya karşılık verdiler. Nihayet uzun ve İsrail, Şili, Yunanistan, İtalya, Hİndistan gibi bir çok ülkede ayaklanmaların yaşandığı sıcak 2011 yazını takiben Eylül ayına kadar uzanan süreçte İspanya, New York ve diğer ülkelerden eylemciler arasında internet üzerinden yoğun ve ağ-örgütlü çalışmalar yürütüldü. Onlarca yaratıcı video ve poster ortaklaşa üretildi ve elden ele gelişerek son halini aldı. İspanyol DRY ağının girişimi ile 15-18 Eylül’de Barcelona’da aralarında Tunus, İtalya, Yunanistan ve diğer ülkelerden gelen eylemcilerin bulunduğu uluslararası bir ‘Hub Toplantısı’ yapıldı. 17 Eylül günü ise Wall Street’i işgal amacı ile başlayan protesto Zucotti Park’ın işgali ile sonuçlandı. Bir hafta içinde polisin aşırı şiddet uyguladığı saldırılar başlayana kadar sadece sosyal medyada infial yaratan bu işgal Eylül sonuna doğru ana akım medyaya da yansımaya başladı. Böylece daha önceden belirlenen tarihi eylem olan 15 Ekim yaklaştıkça halk ve halklar, her yerde işgal çadırları kurmaya, her yeri bir Tahrir, bir Sakarya Komünü’ne çevirmeye hazırlanmıştı bile. ABD içinde Eylül ayının 17’si ile 15 Ekim 2011 arasında çadırlı kent merkezi işgalleri bütün eyaletlere yayılmıştı ve Avrupanın bir çok şehirlerinde de denemeler yapılmaya başlanmıştı. Böylece 15 Ekim 2011, Küresel Devrim günü eylemi, çadırları ve büyük meydan işgallerini gezegen boyutuna taşıdı. Aynı günde 90’ı aşkın ülke ve 1000’i aşkın şehir merkezi benzer şekilde işgal edildi, çadırlar ve halk meclisleri kuruldu.

via Sosyal Ağ Sendikacılığı | Eşitten eşite, ulusötesi, tabandan, öfkeli ve hiper-güçlenmiş bir işçi sınıfı hareketi.

The P2P Prince?: The form and the program of the transnational REvolutionary subjectivity

Below text is an excpert from unpublished and unedited 2012 article Another World, Now! Coming of the Transnational REvolutions and the P2P Prince.

The  modern  prince,  the  myth-prince,  cannot  be  a  real  person,  a  concrete individual. It can only be an organism, a complex element of society in which a collective will, which has  already been recognised and has to some  extent asserted itself in action, begins to take concrete form. (A. Gramsci)

 

Italian political activist and theorist Antonio Gramsci’s core concepts like hegemony, organic crisis, historic bloc, war of position and war of manoeuvre are central to our understanding of today’s complex global capitalist system as well as the catastrophic changes that are currently taking place in it. Referring to the original concept developed by Gramsci, global political economy theorist Stephen Gill describes the 2008 global financial turmoil as the manifestation of an organic crisis at the global level. [1] We can also read the outcomes of the global organic crisis following another neo-Gramscian theorist Robert Cox as a mixture of three scenarios he describes.[2] First one is a global (military) Keynesian recovery being pushed by the West. Regional wars moving from the periphery to the centre involving massive destruction of lives, cities and the nature, as we witness it happening since the 9/11. The second scenario is the rise of global fascism in tandem with the regional wars. This has also been happening, especially increasingly in the centre, since 2007; highlighting the race to the bottom caused by the strengthening of totalitarian forms of capitalism at the main contenders like China, Russia and India. Finally and the last scenario is accompanying transnational revolutions, like the uprisings in the northern Africa, Americas and Europe also happening.[3]

What brought humanity to this point is not a secret and also made clear by many thinkers, intellectuals, and activists. The above mentioned article by Gill is only one of the public records. It is very clear however where we have to drive history as the humanity, the third option: Transnational revolutions. Again, following Gramsci and Gill, we can think of the realisation of the transnational revolutions in relation to the ‘Prince’. For his time Gramsci thought of it as the collective subjectivity which will give the moral leadership to a wider counter-hegemonic historic bloc, and shape the form and content of the communist revolution in a national context. And it was the communist part of the working class. Gill referred to the anti- and alter-globalisation movement. Continue reading

#MayFirst #MetaStrike: Take part in six moth long global and systemic hackaton to take down the Prism, fascism, capitalism, imperialism, racism, sexism and war

Considering the total enclosure of the Internet, the enslavement of mass free labor on it, and the rise of meta-data Orweillian society, what should one make of celebration of the rise of the Internet of Everything (IoE) or Industrial Internet and calling for the demise of capitalism by people like Jeremy Rifkin! What would be Rifkin’s advise to his ruling class clients, but more importantly why the neoconservatives and Chinese state class elite pay him high compensations?

The ruling elite way of dealing with the problem of ‘near zero marginal costs’ has been massive exploitation of zero labor cost (free labor). Now they like to capture free labor in the physical world by connecting devices and people “putting them at work on the move” -as Cisco and GE founders of the Industrial Internet Consortium publicly declare. While the translation of this ideal is the objectification of entire living labor and commons (should be read as human) to a global production process, why Rifkin celebrates this! If the plan is clearly to giving IP addresses to 50 billion devices in coming 10 years to form the IoE infrastructure, making it is possible a global scale surveillance an most logical outcome would be the total exploitation of artificially constructed happy playbouring produsers who would be living in sterile smart cities. As for the masses, there shall not be need for an hegemonic governance like bourgeois parliamentarian model what so ever in this new digital world. It has become clear by now that this ambitious capitalist project has the potential to replace the ancient industrial capitalism. It is certain by now that the fall of capitalism as we know it won’t be quite and painless. The attempt towards realizing this transition has brought about imperialist peripheral wars. If one look to the fierce clashes between Russian, Westerns and Chinese rulers in Syria, Iraq, Iran, Turkey, Georgia, Chechnya, Ukraine and other frontiers of the Empires, the naked truth would appears in clear vision. The fact that crack between two giant tectonic plates is about to break up to a truly global corrective war between ruling classes. Titans are getting ready to clash, and planning for the aftermath of the great cleansing, of billions of un-exploitable and expensive to feed human.

Continue reading

Worldwide #WaveOfAction General Assembly: Let us ride a Tsunami


This is the first global Mumble call to evaluate the launching of the worldwide #waveofaction, by participants across the world, on the 6th of April 2014, Sunday 13:00 London time. We love to meet and exchange our visions and ideas of global change, and how to ride the worldwide wave further in 2014 so that it becomes a plentary tsunami of awereness and change through collective, peaceful, radical, and networked action.

When?
Date: 06 April 2014
Time: 13:00-15:30 PM (UK time)

Where?
Mumble Server: Occupy Talk
Label: Occupii
Server: occupytalk.org (has to be written exactly as it is)
Port: 64738
Channel: Assemblies and Round Tables > OPEN SPACE
Nickname: Your name/nick
[URL: [mumble://occupytalk.org/Assemblies%20and%20Round%20Tables/OPEN%20SPACE?title=Occupy%20Talk%20Mumble%20server&version=1.2.0]

To those who are new to Mumble, it is recommended to join the meeting room 15-30min before the set time, in order to work out any technical problem that might occur at the spot!

How to join in a Mumble call?
http://www.global-square.net/how-to-join/

If need help about using Mumble please ask beforehand by sending direct message on the GNUnion fb page.

All the fists of the world are GNUniting! First Brainstorm – Online Meeting This Sunday at 13.00 PM GMT

All the fists of the world are GNUniting!
First Brainstorm – Online Meeting This Sunday at 13.00 PM GMT
https://www.facebook.com/GlobalNetworkedLabourUnion

We are the workers whose free labour and privacy has been stolen, and sold
for greed! We have been abused, spied on and betrayed constantly. Before
this massive exploitation and surveillance machine turns into a global
apparatus in the hands of fascism, being operationalized for direct
oppression, we have to unite our fists and strike back!

This May Day is the time… How and what is not decided yet, there are
initial ideas but much is needed to put the global collective intelligence
at work to defend our and our children’s rights and dignity! Join us this
Sunday and bring your most free, creative, powerful and peaceful ideas and
dreams along… We did beat Freon, Caesars, Barons, Kings, Emperors,
Merchants, Industrial Capitalists and Nazis in the past, we can beat the
TNCs, CEOs and 1% as well!

We call all the workers, hackers, makers, farmers, artists, indignant and
outraged to GNUnite all their constructive capacity around the most
spectacular free libre and open sourced swarm to fight back and win!

Hasta la Siempre Victoria!
https://www.facebook.com/events/583310555077672/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular
https://www.facebook.com/events/252508808246947/?ref=22&source=3&source_newsfeed_story_type=regular

World Revolutionary Forum: Towards WorldWideWave of Actions in 2014 (#www)

Pillar10-History-French-Revolution-Delacroix

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/593164267417330/

HashTags: #WREF, #www

#www call: http://gnunion.wordpress.com/www/
#WREF: http://gnunion.wordpress.com/worl-revolutionary-forum/
GNUnion: http://gnunion.wordpress.com/

Hosted by GNUnion – One Big Meshwork for All the Working People

Again, 2014 will be full of struggles, actions and mobilisations for a real global change. This Mumble call will be about starting a new series of forums and assemblies that are open to all individuals who will able to make independent efforts from any corporate, state and NGO funded agenda and; who could be exactly themselves when changing the world, when getting together, discussing and collaborating with others; either as a part of a collective, group, network or individually, and by using either online, or face to face means, or both.

Continue reading

GNUnion (Global Networked Labour Union) One Big Meshwork of Workers, Hackers, Farmers, Artists, Makers and Opressed Peoples of the World

561611_464782450218660_1540904443_n

Global Networked Labour Union, GNUnion – One Big Mesh Network, is the released 1.0 Beta version of new generation, free to join, borderless worker self-organisation, a work in progress. Its main ispiration is the history, struggle and experiences of Industrial Workers of the World (IWW) on the one hand, and free-libre, and open source software GNU/Linux, on the other.

GNUnion is also inspired by comrades standing against global capitalism in women, Lgbt,  immigrant, environmental and social justice movements, Zapatistas, anti & alter golobalisation movements, social forums, free knowledge- information and culture movements; as part of organisations like WikilLeaks, Caos Computer Club, MayFirst People Link, or of recent wave of digital and real world uprisings Anonymous, 15M, Occupy, Gezi and others.

Continue reading

Follow #MillionMaskMarch ‘es Around the World Live Here

#BillionMaskMarch – On the International Road to Dignity

rEvolutionary activists, immigrant-flex workers, lgbts, unionists, environmentalists, hackers, makers, artivists of the World,

MARCH TOGETHER!

Show  Transnational, Outernational and International Solidarity

snuproject.wordpress.com

www.scoop.it/t/global-wikistrike-11-11-11

#BillionMaskMarch Events List – Latest Update – 443 City Across the World and Growing

1 Aberdeen, UK — https://www.facebook.com/events/520242768062009/
2 Abilene, Texas — https://www.facebook.com/events/176857429169171/
3 Abuja, Nigeria — https://www.facebook.com/events/392544020865479/
4 Adelaide, SA, Australia — https://www.facebook.com/events/675192722497614/
5 Agua Prieta, Sonora, Mexico — https://www.facebook.com/events/229149620575698/
6 Albany, New York — https://www.facebook.com/events/1391080721130915/
7 Allentown, Pennsylvania — https://www.facebook.com/events/706846972677017/
8 Amarillo, Texas — https://www.facebook.com/events/161322154070322/
9 Amsterdam, Netherlands — https://www.facebook.com/events/280464592090451/
10 Amsterdamn, Netherlands (2) — https://www.facebook.com/events/231574673641591/
11 Anchorage, Alaska — https://www.facebook.com/events/467250456727824/
12 Ankara, Turkey — https://www.facebook.com/events/358741054261719
13 Ann Arbor, Michigan — https://www.facebook.com/#!/events/694777357216577/
14 Annapolis, Maryland — https://www.facebook.com/events/672907289410628/
15 Antalya, Turkey — https://www.facebook.com/events/358741054261719
16 Aosta, Italy — https://www.facebook.com/events/171677333013961/
17 Athens, Greece —https://www.facebook.com/events/547106395362219/
18 Atlanta, Georgia (2) — https://www.facebook.com/events/494295027326302/
19 Atlanta, Georgia — https://www.facebook.com/events/524855410916380/
20 Auckland, New Zealand — https://www.facebook.com/events/409122629197756/
21 Auckland, New Zealand — https://www.facebook.com/events/444077432373727/
22 Augusta, Maine — https://www.facebook.com/events/180903655433605/
23 Austin, Texas — https://www.facebook.com/events/459778174117489/
24 Bahia Salvador, Brazil — https://www.facebook.com/events/684415568238229/
25 Bakersfield, California — https://www.facebook.com/events/488842507859700/
26 Baltimore, Maryland — https://www.facebook.com/events/451364044983743/
27 Bangalore, India — https://www.facebook.com/events/118583928349266/
28 Barcelona, Spain — http://pastebin.com/C1kNu0ye
29 Bari, Italy — https://www.facebook.com/events/174348506080805/
30 Baton Rouge, Louisiana — https://www.facebook.com/pages/Million-Mask-March-Baton-Rouge/213189838849392
Continue reading

RedHack ve Anonymus’dan 5 Kasım’da Dünya Çapında Eylem Çağrısı

“ARTIK ARSLAN UYUMUYOR!”

“Merhaba dünya. Biz Anonymous. Biz insanlarız. Dünya devletleri, bu mesaj, son UYARIMIZDIR. Oyun resmen sona erdi. Sosyal medya yeni bir şey doğurdu. Şimdi kayıtları doğru tutmanın zamanıdır. Bu video dünyanın kalbine ve aklına iletilen o kıvılcımın güdülenmiş halidir. Bu video bir fikir, paylaşılmış bir fikir. Bu yüzden dikkatli dinleyin ve oturduğunuzdan emin olun.

5 KASIM 2013’Ü ANONYMOUS, DÜNYA SİVİL İTAATSİZLİK GÜNÜ OLARAK ADLANDIRIYOR. BU SEFER DÜNYANIN HER YERİNDEKİ DEVLET OLANAKLARINI HEDEF ALIYORUZ.

Tüm özgür düşüncelilere sesleniyoruz! Zaman; dünya sivil itaatsizlik zamanıdır. Zaman; aynı zamanda, dünyanın her yerindeki sivil direnişlerin desteklendiği bir zamandır. Arslan artık uyumuyor. Kendinize şunu sorun; Biz tarihi yaratırken siz nerede olacaksınız?

5 Kasım 2013 Dünya çapında. Şimdi bu bir kan davasıdır (vandettadır), kişiseldir.

ŞİMDİ HERYERİ İŞGAL ETME VAKTİDİR.

Continue reading

#OccupyGezi Reloaded – #DirenODTU! They are afraid of us!

Media preview

municipality trucks entering the ODTÜ forest

Since most of the students are in vacation due to 9-day holiday and cannot resist, Ankara Municipality grasps the opportunity and starts to cut down the trees in order to build a highway. Despite an ongoing judiciary process, AKP’s Ankara Municipality is keen on having a-fait-accompli strike at the forest.

A video from the scene:

ODTÜ rector revolts against Ankara municipality, says night-time construction raid ‘illegal’

‘ODTÜ does not approve the midnight raid nor consider it a good-willed approach. What’s been done is entirely illegal,’ Ahmet Acar said

Protesters plant trees where Ankara municipality cut them down on ODTÜ land

Demonstrators gathered near ODTÜ to protest the night-time construction raid through planting new trees where they had been cut down…

http://erkansaka.net/archives/27131

Continue reading

GLOBAL UPRISINGS / Event De Balie Amsterdam

GlobalUprisingsThis three-day event will bring together activists, journalists and scholars from the front-lines of the popular uprisings unfolding around the world.

GLOBAL UPRISINGS

The Stories, Ideas and Future of Uprisings around the World

FREE ENTRY, LIMITED CAPACITY

Reserve Tickets Online at http://www.debalie.nl/agenda/global-uprisings/

De Balie, Amsterdam (The Netherlands)
November 15-17, 2013

Continue reading

THREE DAYS OF GLOBAL NETWORKS, DIGITAL CULTURE AND DISTRIBUTED POLICY IN BARCELONA

On October 25th, once again, the FCForum in Barcelona will analyse the advances of the past twelve months and will consider the future outlook in the struggle for democracy in the digital era, free culture and net neutrality.

Year after year, the FCForum serves as a civil society tool, to move forward, analyse and answer questions and observe practices that actively grapple with them. Continuing the work carried out at the FCForum in 2011 and 2012, which looked at the increasing use of the net as a tool for democratic transformation – this year it will go further into some specific issues, such as the use and misuse of Big Data, electronic voting and electronic money, and how citizens can use them to achieve a society worthy of being called democratic in the twentieth century.

Continue reading

March masked on the roads, throw fireworks at the skies of Austerity: Cameron of UK will ‘Remember the 5th of November’

We want to make this Firework Night one which David Cameron will remember and remember for a long time!

Facebook CoverThe Peoples’ Assembly is calling for a day of protest in every town and city in the country.

The actions will be many and various, ranging from occupations of public space to occupations of banks, from online petitioning to blocking roads, from leafleting with the rail unions against the privatized rail companies to student occupations.

We are hoping for three waves of action: one in the morning, one at lunchtime and one in the evening. And at the end of the day the local out-sourcing contracts, the welfare legislation, the loan company adverts will all make a splendid bonfire…and you can choose whether the guy is Cameron, Gove, Clegg or Osborne.

More information to follow. Post your actions / ideas below

Continue reading

#5N #Billionmaskmarch – #Wikileaks #Anonymous #Pirates #OWS #15M #Zapatista #DirenGezi #ChangeBrazil… #allforoneforall #expectallofus

They hacked for pirates, for WikiLeaks, for Tunis, for Egypt, for Bahrain, for Syria, for Occupy, for 15M, for Chapullers, for all others, for all of us!
They took the streets and occupied with us, they marched with us…
They are us and we are them…
Now it is our turn! This time we are all Anonymous!
This year #15O is #5N.
This year we march all, together with Anonymous!
All marches walk towards intersection!
All sectors will bring their stregth together for Global Change!

We might not be united as one, and well be devided all over! We might not be a legion, not even 9% in numbers.. yet!

But we can show to the world that we swarm all together damn good!

They should better get ready and Expect Us!!

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HhozDGobPPo

We join #5N… If only we do it all together….
One for all and all for one

#billionmaskmarch

Map: https://www.facebook.com/events/505027169551591/
FB Event Anon: https://www.facebook.com/events/505027169551591/
FB Event Occupy Turkey – https://www.facebook.com/events/358741054261719/
Let$s fuck the system peacefully! 🙂

Anonymous Call to Action: #Nov5th 2013 — the Lion Sleeps No More

Posted 2 days ago on July 16, 2013, 10:15 a.m. EST by OccupyWallSt
Tags: call to actionsolidarityausterityanonymous

Two years ago last weekend Adbusters published the original OWS blog post, and the first operational OWS campaign site was set up on reddit.com. Two years ago we began a campaign to announce that the people of the world were directly entering the global political narrative and that we have no intention of ever leaving. We are still here – battered & scarred we may be, but ‘Occupy!’ is still a vibrant global call for an exploited humanity. The time is ripe for revolution.

Greetings world. We are anonymous. We are the people.

Governments of the world: take this message as your last will and testament. The game is officially over. Social media has given birth to something new. Now it’s time to set the record straight. This video is intended as that spark that gets delivered straight into the hearts and minds of the world. This video is an idea – a shared idea – so listen very carefully and make sure you are sitting down.

On the 5th of November 2013, Anonymous call for a day of global civil disobedience. This time we target all government facilities across the globe.Calling all free thinkers: the time for civil disobedience is now. This time it also seems unions from around the world are supporting this action. The lion sleeps no more. Ask yourself this: where will you be when we make history? November 5th, 2013. Worldwide. Now it’s a vendetta. Now it’s personal. Now it’s time to occupy everywhere. It’s time to throw everything we have at November 5th. It’s time to relight the flame of protest until our demands are met. Now it’s time for our brothers and sisters of the awakening to take to the streets. Austerity means war.

Here’s to the dreamers, the one’s that stand for human freedom, the Occupiers, the people that change things. It’s about solidarity, but more than that, it’s about the people, the people we meet, the people of the world standing together for a common goal. Concerned by numerous ecological and social problems, we stand united. As long as there are young and idealist people that share the views of ultimate human freedom, there will always be hope for the world.

We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. On November 5th, 2013: EXPECT US.

Anon masks